Curtea de Conturi a prezentat un raport internaţional privind lecţiile învăţate din pandemie

Curtea de Conturi a României a prezentat un raport al comunităţii internaţionale de audit privind lecţiile învăţate din pandemia de COVID-19, iar printre acestea se află dezvoltarea unui plan de pregătire a transportului pentru focarele de boală, stabilirea din timp a mecanismelor de transparenţă şi responsabilitate şi asigurarea unei comunicări clare.

Curtea de Conturi a României a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că a transmis Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului şi altor părţi interesate Raportul final de lecţii învăţate de la comunitatea internaţională de audit şi de la partenerii internaţionali din pandemia de COVID-19.

Sursa citată menţionează că raportul este rezultatul Grupului de discuţii privind lecţiile învăţate despre COVID-19, iniţiat pentru a ajuta Instituţiile Supreme de Audit (SAI) din întreaga lume să continue să îşi servească cetăţenii şi guvernele în timpul pandemiei, împărtăşind cele mai bune practici şi lecţii învăţate. 

Grupul de discuţii, la care a participat şi Curtea de Conturi a României, a fost înfiinţat în anul 2021 de Auditorul General al Statelor Unite, Gene L. Dodaro, şi a reunit mai mulţi membri ai Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI), organizaţii şi observatori ai Naţiunilor Unite, reprezentanţi ai societăţii civile şi donatori.  

“Prin activitatea lor, membrii Grupului de discuţii au oferit perspective suplimentare faţă de lecţiile învăţate identificate anterior şi consemnate în raportul iniţial, din septembrie 2020, al Comitetului de politică, finanţe şi administraţie (PFAC) al INTOSAI. 

Au rezultat, în total, 11 lecţii învăţate din pandemie, pe care comunitatea internaţională de audit le pune la dispoziţia guvernelor, a forurilor legislative şi a altor părţi interesate pentru a le utiliza în dezvoltarea de soluţii la problemele critice”, se arată în comunicat. 

Cele 11 lecţii învăţate din pandemie includ: 

Stabilirea de obiective şi planuri clare şi definirea rolurilor şi responsabilităţilor

Dezvoltarea unui plan de pregătire a transportului pentru focarele de boală

Stabilirea din timp a mecanismelor de transparenţă şi responsabilitate

Asigurarea unei comunicări clare, consecvente

Colectarea şi analizarea datelor adecvate şi de încredere

Dezvoltarea de standarde, îndrumări şi capabilităţi pentru auditarea la distanţă

Consolidarea independenţei SAI

Asigurarea utilizării rapoartelor de lecţii învăţate

Îmbunătăţirea urmăririi recomandărilor de audit

Asigurarea coordonării între guverne şi alte sectoare

Luarea în considerare a efectelor climatice şi de mediu ale răspunsurilor la COVID-19 în audituri

“După cum se cunoaşte, încă de la începutul pandemiei de COVID-19, Curtea de Conturi a României a contribuitîn mod activ la eforturile comune privind identificareade răspunsuri adecvate la situaţia de criză, verificând, la solicitarea forului legislativ, modul în care au fost gestionate resursele publice în perioada stării de urgenţă. Experienţa inedită dobândită cu prilejul acelor misiuni de audit a fost împărtăşită şi la nivel internaţional, în cadrul grupurilor de discuţii din care reprezentanţii Curţii au făcut parte. Interesul pentru identificarea celor mai potrivite soluţii de răspuns la situaţiile de criză şi la problemele specifice cauzate de acestea a rămas ridicat”, a mai precizat Curtea de Conturi a României.

 

Sursa: Adevarul Zilei

ARTICOLE RECOMANDATE

Ultimele știri